Leasing Samochodów

Sprawne i atrakcyjne auto to podstawowe narzędzie w każdym biznesie! Dlatego przygotowaliśmy IMPULS AUTO – zapewniając naszym Klientom przejrzyste zasady finansowania, atrakcyjną ofertę leasingu oraz profesjonalną obsługę.

IMPULS AUTO – to oferta dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wielkość prowadzonego biznesu - od jednoosobowej działalności gospodarczej po korporacje.

Zapytaj o ofertę KLIKNIJ >>>

Finansujemy:
 • samochody osobowe i dostawcze do 3,5t
 • wszystkich marek
 • nowe i używane (wiek samochodu i okres leasingu nie może przekroczyć 8 lat)
 • pochodzące od producentów, autoryzowanych dealerów bądź współpracujących z ILPOL dostawców
Warunki IMPULS AUTO:
 • finansowanie do 100% wartości transakcji
 • leasing operacyjny i finansowy
 • okres umowy – do 60 miesięcy
 • waluta – PLN, EUR
 • raty leasingu dostosowane do indywidualnych możliwości Klientów - zmienne oparte na rynkowych stopach procentowych (WIBOR, EURIBOR) lub stałe oparte na stałej stopie procentowej
 • wartość końcowa w przypadku leasingu operacyjnego – ustalona w oparciu o przepisy podatkowe, poniżej wartości rynkowej przedmiotu
 • ubezpieczenie – atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy (OC/AC/NNW)
 • program SOLIDNA NAPRAWA
 • zabezpieczenie – w standardzie oparte na wekslu in blanco
 • wsparcie w negocjacjach cen samochodów u współpracujących z ILPOL dostawców
LEASING - Korzyści podatkowe:
Leasing operacyjny - Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:
 • wstępną opłatę leasingową
 • raty leasingowe
 • wydatki związane z eksploatacją auta
 • koszty ubezpieczenia
 • VAT - podatnik może odliczyć:
  o 50% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy w przypadku wykorzystywania samochodu zarówno do działalności gospodarczej jak i w celach prywatnych
  o 100% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy w przypadku wykorzystywania samochodu tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej
   
Leasing finansowy - Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:
 • część odsetkową raty leasingowej
 • wydatki związane z eksploatacją auta
 • koszty ubezpieczenia*
 • amortyzację samochodu**
 • VAT*** - podatnik może odliczyć:
  o 50% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy w przypadku wykorzystywania samochodu zarówno do działalności gospodarczej jak i w celach prywatnych
  o 100% kwoty podatku od płatności wynikających z zawartej umowy w przypadku wykorzystywania samochodu tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej
   
___________________________________

* W przypadku samochodu osobowego do kosztów podatkowych nie zaliczamy tej części składki przypadającej proporcjonalnie do wartości auta przyjętej na potrzeby ubezpieczenia ponad równowartość 20 tys. euro..
** Maksymalna kwota, która podlega amortyzacji to odpowiednik w złotych 20 tys. euro przeliczonych po średnim kursie NBP z dnia przekazania samochodu do używania. Jeżeli samochód jest droższy to nadwyżka nie stanowi kosztu prowadzenia działalności.
*** W leasingu finansowym podatek VAT od całości transakcji jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingowej.

Zapytaj o ofertę KLIKNIJ >>>

Banner Banner Banner
Tagi strony: kalkulator leasingowy,leasing, leasing aut, leasing środków transportu, leasing dla lekarzy, leasing maszyn, leasing operacyjny, leasing samochodów, leasing samochodowy, leasing samochodowy, leasing sprzętu budowlanego, leasing sprzętu medycznego, sprzęt poleasingowy